داستان ما

در این بخش به مرور داستان هایی از مستندسازی برایتان درج خواهیم کرد. داستان هایی که منجر شد تا ما یک برداشت از حیات وحش داشته باشیم یا حتی نداشته باشیم!

نجات بره گرفتار

نجات بره گرفتار…

با دو نفر از اعضای تیم در حال حرکت به محل تصویربرداری بودیم. در یک سمت جاده سیم خاردارهایی تا ...
در انتظار کبک

در انتظار کبک

اواخر روزهای زمستان ۱۳۹۲ بود. که تصمیم داشتیم برای تصویربرداری از کبک به منطقه عازم شویم. باید قبل از طلوع ...

چند نمونه کار

این کلیپ توسط هندی کم DV تصویربرداری شده است.
تصاویر مربوط به سال ۱۳۹۲
تصاویر ضبط شده در یک روز کارگاه ماجراجویی در طبیعت
کلیپ برف (تصویربرداری سال ۱۳۹۳)
یک روز تصویربرداری دردریاچه چیتگر سال ۱۳۹۷