خلاقیت در تصویر برداری

تلفیق تکنیک و هنر در به تصویر کشیدن آنچه تصورش را هم نمی کنید!

دوره جامع «فیلمساز حرفه ای»

دوره جامع «فیلمساز حرفه ای»

این دوره طراحی شده تا شما را به یک فیلمساز حرفه ای تبدیل کند. پس از گذراندن این دوره می توانید مطمئن باشید که دید کاملی در مورد ساخت مستند از حیات وحش پیدا کرده اید، اولین مستند خود را ساخته اید و می توانید کار را بعنوان یک مستندساز حرفه ای شروع کنید. وRead more about دوره جامع «فیلمساز حرفه ای»[…]

دوره جامع «فیلمساز حرفه ای»

دوره جامع «فیلمساز حرفه ای»

این دوره طراحی شده تا شما را به یک فیلمساز حرفه ای تبدیل کند. پس از گذراندن این دوره می توانید مطمئن باشید که دید کاملی در مورد ساخت مستند از حیات وحش پیدا کرده اید، اولین مستند خود را ساخته اید و می توانید کار را بعنوان یک مستندساز حرفه ای شروع کنید. وRead more about دوره جامع «فیلمساز حرفه ای»[…]

کارگاه «ماجراجویی در طبیعت»

کارگاه «ماجراجویی در طبیعت»

یک روز کارآموزی در طبیعت برای تصویربرداری از حیات وحش زمان این برنامه به صورت مداوم در روزهای مختلف برگزار می گردد. شما پس از ثبت نام، در یکی از روزهای برگزاری می توانید شرکت کنید که پس از ثبت نام، جهت هماهنگی روز حضورتان، با شما تماس گرفته خواهد شد. زمان حرکت: ساعت ۷Read more about کارگاه «ماجراجویی در طبیعت»[…]