حفاظت شده: نماها در تصویربرداری از حیات وحش

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

درباره نویسنده

مهندس عبدالحسین متفقهی
مهندس عبدالحسین متفقهی
تصویربردار حیات وحش
15 سال تجربه تصویربرداری
مدرس مستندسازی حیات وحش
نویسنده کتاب «فیلمسازی با جیب خالی»
مترجم و مؤلف کتاب «با دوربین خودت به حیات وحش برو...»