داستان ما

در این بخش به مرور داستان هایی از مستندسازی برایتان درج خواهیم کرد. داستان هایی که منجر شد تا ما یک برداشت از حیات وحش داشته باشیم یا حتی نداشته باشیم!

نجات بره گرفتار

نجات بره گرفتار…

با دو نفر از اعضای تیم در حال حرکت به محل تصویربرداری بودیم. در یک سمت جاده سیم خاردارهایی تا ...
ادامه...
در انتظار کبک

در انتظار کبک

اواخر روزهای زمستان ۱۳۹۲ بود. که تصمیم داشتیم برای تصویربرداری از کبک به منطقه عازم شویم. باید قبل از طلوع ...
ادامه...

چند نمونه کار