داستان ما

در این بخش به مرور داستان هایی از مستندسازی برایتان درج خواهیم کرد. داستان هایی که منجر شد تا ما یک برداشت از حیات وحش داشته باشیم یا حتی نداشته باشیم!
در انتظار کبک

در انتظار کبک

اواخر روزهای زمستان ۱۳۹۲ بود. که تصمیم داشتیم برای تصویربرداری از کبک به منطقه عازم شویم. باید قبل از طلوع ...
خواندن بیشتر
خانم ابتکار و محقق مستند سازی خانم ابتکار و محقق مستند سازی خانم ابتکار و محقق مستند سازی