اعضای گروه

مؤسسان

عبدالحسین متفقهی

عبدالحسین متفقهی

تخصص: تصویر برداری

رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات

http://mostanadsazi.persianblog.ir

تهران

اعضای اصلی
جواد شکوری

جواد شکوری

تخصص: عکاسی

رشته تحصیلی: فیلم سازی

تهران

یاسین مقدس نژاد

یاسین مقدس نژاد

تخصص: تصویر برداری و فیلم سازی

رشته تحصیلی: کارگردانی سینما

تهران

سایر اعضاء

محمد سلطانی فر

اصفهان

محمد سپهری اردکانی

اردکان

سید حسام آل داوود

اصفهان

مهدی جلالپور

نائین

امید حسینی

تهران

حبیب حمیدی

تبریز

میثم نظری زاده

مشهد

محمد حسین خرمی

مشهد

کاظم حامد اکبری طوسی

مشهد

علی کسروی

شیراز

ابوالفضل معتمدپور

تهران

هادی مرادی برزل آباد

شیروان

محمد رضا عاکفیان

تهران

مصطفی برهمن

کرمان