خلاقیت در تصویر برداری

تلفیق تکنیک و هنر در به تصویر کشیدن آنچه تصورش را هم نمی کنید!

نجات بره گرفتار…

نجات بره گرفتار…

با دو نفر از اعضای تیم در حال حرکت به محل تصویربرداری بودیم. در یک سمت جاده سیم خاردارهایی تا ارتفاع ۲ متر وجود داشت و جاده عمومی نبود و تردد در آن کم بود. من پشت فرمان بودم. همانطور که در حال صحبت بودیم ناگهان یک میش به همراه بره خود از سمت چپRead more about نجات بره گرفتار…[…]

در انتظار کبک

در انتظار کبک

اواخر روزهای زمستان ۱۳۹۲ بود. که تصمیم داشتیم برای تصویربرداری از کبک به منطقه عازم شویم. باید قبل از طلوع آفتاب در منطقه درون کومه مخفی می شدیم تا در هنگام طلوع از کبک ها تصویربرداری کنیم. پس باید هنگامی که هوا کاملا تاریک بود راه می افتادیم. تا منطقه با ماشین می رفتیم تاRead more about در انتظار کبک[…]