داستان ما

داستان ما

در یکی از روزهای بهاری سال 1395 بود که اعضای اصلی این گروه از طریق اینترنت با یکدیگر آشنا شده و پی به علایق یکسان خود بردند. دست در دست یکدیگر نهادند تا گروهی متشکل از علاقه مندان به حیات وحش تشکیل داده و کار خود را با انگیزه گسترش و بهبود کار مستند سازی درایران و نزدیک شدن به استانداردهای روز مستند سازی آغاز نمایند. جزو اولین گروه هایی بودیم که در اینترنت شروع به اطلاع رسانی در این زمینه نمودیم (در ابتدا با دو وبلاگ «مستند سازی» و «طبیعت و تمدن»). تحقیقات زیادی کردیم و به نتایج جالبی رسیدیم. در این گروه تلاش میشود تا علاوه بر ساخت مستندهای با کیفیت، از لحاظ علمی به معرفی گونه ها و زیستگاه آنها و مخاطرات پیش روی حیات وحش ایران پرداخته شود. با توجه به کمبود اعتبار و امکانات و حرفه ای نبودن، انتظار زیادی است که کیفیت کار، قابل رقابت با موارد مشابه خارجی باشد، لیکن گروه مستند سازی تمام تلاش خود را باتوجه به امکانات و ظرفیتهای موجود خواهد کرد. با این یقین که تنها با کمک شما امکانپذیر خواهد شد.

تیم ما

ما در کنار هم می توانیم با دنیا رقابت کنیم.
نوید رکوعی
نوید رکوعی
محقق
عبدالحسین متفقهی
عبدالحسین متفقهی
تصویر بردار
یاسین مقدس نژاد
یاسین مقدس نژاد
صدا بردار
جواد شکوری
جواد شکوری
عکاس

آخرین اخبار